•  
  دکتر علی خرسند زاک متولد 1357 در شهر مقدس مشهد می باشد.
  وی تحصیلات خود را در رشته ی فیزیک در دوره کارشناسی در دانشگاه بیرجند آغاز کرد و دوره ی کارشناسی ارشد را در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسانید.
  ایشان دوره ی دکتری را با کسب بورسیه کامل از دانشگاه یوام کشور مالزی
   ( University Malaya, QS Ranking: In the world=70) آغاز و با درجه ی عالی به پایان رسانید.
  وی 2 دوره تکمیلی پسا دکتری را تحت فلوشیپ ستاد توسعه نانوفناوری ایران و سپس با اخذ فلوشیپ از موسسه
  Malaysia = Japan International Institute at Technology (MJIIT)
  نیز گذراند و در سال 1392 به عنوان عضو هیات علمی در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شروع به کار کرد.
  ایشان در سال 1396 موفق به اخذ مرتبه دانشیاری از هیات ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد شد و اکنون به عنوان عضو هیات علمی رسمی _ قطعی در این مجتمع مشغول به فعالیت می باشد.
  خلاصه ای از افتخارات ایشان به شرح ذیل است:
  • قرار گرفتن در لیست دو درصد دانشمند برتر جهان در حوزه ی تحقیقاتی مواد در سال 1399
  • پژوهشگر شایسته تقدیر مجتمع در سال 1398
  • کسب عنوان پژوهشگر برتر استان در سال 1397
  • استاد نمونه مجتمع در سال 1395
  • پژوهشگر برتر مجتمع در سالهای 1393 و 1394
  • رتبه 1 کشوری در حوزه نانو فیزیک و 103 کشوری در کلیه حوزه ها در دهمین جشنواره برترین های نانو ایران در سال 1394
  • کسب بورسیه کامل تحصیلی از دانشگاه یو_ام مالزی
  • عضویت  در بنیاد استعدادهای درخشان (Bright Sparks) دانشگاه یو_ام مالزی
  • کسب فلوشیپ پسا دکتری در 2 مورد
  • انتشار بیش از 80 مقاله ISI   با حدود  5100 ارجاع
  • h_index:35
  • یک مقاله پر استناد با بیش از 1350 ارجاع
  •  10 مقاله با تعداد ارجاعات بیش از 100 مورد